Website được thiết kế phù hợp nhất khi chạy trên Chrome
Khởi tạo

  • Đăng ký Thành Viên
  • Tham gia xây dựng hệ thống mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty. Nhận các khoản tiền thưởng, hoa hồng, lợi ích kinh tế theo Kế hoạch trả thưởng từ hoạt động kinh doanh của mình
  • Màn hình đăng ký sẽ được hiển thị sau khi "Click"
  • Đăng ký Khách hàng Thành Viên (Consumer)
  • Người tham gia đăng ký khi có nhu cầu mua sản phẩm của GCOOP với mục đích tự tiêu dùng.
  • Màn hình đăng ký sẽ được hiển thị sau khi "Click"
  • 1. Nhấp chuột vào trang đăng ký
  • 2. Đồng ý với các Điều khoản
  • 3. Nhập thông tin Thành Viên
  • 4. Hoàn thành việc đăng ký